Header

Title

Europeiska investeringsbanksgruppens verksamhetsberättelse 2021


Summary

Vår flaggskeppsrapport illustrerar hur Europeiska investeringsbanksgruppen tacklade två stora hot under 2021 – klimatkrisen och coronaviruspandemin – trots att utvecklingsutmaningarna blev mer akuta. EU:s bank hanterade dessa utmaningar genom hårt tankearbete och snabba åtgärder – i nya riktningar.

Verksamhetsberättelsen lyfter fram vår snabba reaktion på covid-19-krisen genom den unika alleuropeiska garantifonden, men också vårt stöd till hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar med botemedel och behandlingar mot sjukdomen. Verksamhetsberättelsen illustrerar omfattningen av vårt stöd till företag som flyttar fram gränserna för klimatåtgärderna – ibland ända ut i yttre rymden. Den visar också på vårt engagemang för en bättre framtid för alla européer genom våra sammanhållningsinvesteringar och för alla medborgare i världen genom vårt utvecklingsarbete.

Verksamhetsberättelsen är uppbyggd kring 25 berättelser om Europeiska investeringsbankens och Europeiska investeringsfondens arbete för att hantera covid-19, klimatåtgärder, sammanhållning och utveckling. Den understryker vårt bidrag till en sund, grön och inkluderande värld.

Siffrorna är förväntade resultat av finansierade nya transaktioner som tecknats 2021 för första gången baserat på tillgängliga uppgifter på det här stadiet. Alla siffror är oreviderade och preliminära.