Header

Title

Eiropas Investīciju bankas grupas 2021. gada darbības pārskats


Summary

Mūsu darbības galvenais pārskats atspoguļo, kā Eiropas Investīciju bankas grupa, neskatoties uz arvien jauniem izaicinājumiem, kas prasīja steidzamu rīcību, 2021. gadā cīnījās pret diviem būtiskiem apdraudējumiem — klimata krīzi un koronavīrusa pandēmiju. ES banka reaģēja uz šiem apdraudējumiem ar nopietnu plānošanu un ātru rīcību jaunos virzienos.

Darbības pārskatā ir uzsvērta mūsu ārkārtas reakcija uz COVID-19 krīzi, izveidojot Viseiropas garantiju fondu, kā arī atbalstot veselības aprūpes uzņēmumus, kuri izstrādā medikamentus un terapijas šīs slimības ārstēšanai. Tajā atspoguļots mūsu plašais atbalsts uzņēmumiem, kuri izstrādā jaunus attīstības virzienus klimatrīcības jomā — dažkārt izvēršot savas darbības pat kosmosā. Pārskatā ir arī apliecināta mūsu apņemšanās veidot labāku nākotni visiem eiropiešiem ar ieguldījumiem kohēzijā, kā arī visas pasaules iedzīvotājiem ar darbu attīstības jomā.

Darbības pārskats sastāv no 25 sadaļām par Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda darbu Covid-19, klimatrīcības, kohēzijas un attīstības jomās, tādējādi atspoguļojot mūsu ieguldījumu veselīgas, zaļas un iekļaujošas pasaules veidošanā.


Seo Title

[Eiropas Investīciju bankas grupas 2021. gada darbības pārskats]


Seo Description

[

Mūsu darbības galvenais pārskats atspoguļo, kā Eiropas Investīciju bankas grupa, neskatoties uz arvien jauniem izaicinājumiem, kas prasīja steidzamu rīcību, 2021. gadā cīnījās pret diviem būtiskiem apdraudējumiem — klimata krīzi un koronavīrusa pandēmiju. ES banka reaģēja uz šiem apdraudējumiem ar nopietnu plānošanu un ātru rīcību jaunos virzienos.

]

Header

Title

Eiropas Investīciju bankas grupas 2021. gada darbības pārskats


Summary

Mūsu darbības galvenais pārskats atspoguļo, kā Eiropas Investīciju bankas grupa, neskatoties uz arvien jauniem izaicinājumiem, kas prasīja steidzamu rīcību, 2021. gadā cīnījās pret diviem būtiskiem apdraudējumiem — klimata krīzi un koronavīrusa pandēmiju. ES banka reaģēja uz šiem apdraudējumiem ar nopietnu plānošanu un ātru rīcību jaunos virzienos.

Darbības pārskatā ir uzsvērta mūsu ārkārtas reakcija uz COVID-19 krīzi, izveidojot Viseiropas garantiju fondu, kā arī atbalstot veselības aprūpes uzņēmumus, kuri izstrādā medikamentus un terapijas šīs slimības ārstēšanai. Tajā atspoguļots mūsu plašais atbalsts uzņēmumiem, kuri izstrādā jaunus attīstības virzienus klimatrīcības jomā — dažkārt izvēršot savas darbības pat kosmosā. Pārskatā ir arī apliecināta mūsu apņemšanās veidot labāku nākotni visiem eiropiešiem ar ieguldījumiem kohēzijā, kā arī visas pasaules iedzīvotājiem ar darbu attīstības jomā.

Darbības pārskats sastāv no 25 sadaļām par Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda darbu Covid-19, klimatrīcības, kohēzijas un attīstības jomās, tādējādi atspoguļojot mūsu ieguldījumu veselīgas, zaļas un iekļaujošas pasaules veidošanā.


Seo Title

[Eiropas Investīciju bankas grupas 2021. gada darbības pārskats]


Seo Description

[

Mūsu darbības galvenais pārskats atspoguļo, kā Eiropas Investīciju bankas grupa, neskatoties uz arvien jauniem izaicinājumiem, kas prasīja steidzamu rīcību, 2021. gadā cīnījās pret diviem būtiskiem apdraudējumiem — klimata krīzi un koronavīrusa pandēmiju. ES banka reaģēja uz šiem apdraudējumiem ar nopietnu plānošanu un ātru rīcību jaunos virzienos.

]