Header

Title

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppes aktivitetsberetning 2021


Summary

Vores flagskibsberetning beskriver, hvordan Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe greb to store trusler an i 2021 – klimakrisen og coronapandemien – alt imens udfordringerne på udviklingsområdet blev mere presserende. EU's bank taklede disse trusler med grundig omtanke og hurtig handling – i nye retninger.

Aktivitetsberetningen fremhæver vores kriserespons på covid-19 gennem Den Paneuropæiske Garantifond, der er helt uden sidestykke, og vores støtte til sundhedsvirksomheder, som arbejder på at finde en kur mod og behandlinger af sygdommen. Den viser omfanget af vores opbakning til virksomheder, der flytter grænser for klimaindsatsen – nogle gange helt ud i det ydre rum. Den demonstrerer vores engagement i en bedre fremtid for alle europæere med vores investeringer i samhørighed og for alle verdens borgere med vores udviklingsarbejde.

Beretningen er bygget op omkring 25 artikler, der handler om Den Europæiske Investeringsbanks og Den Europæiske Investeringsfonds arbejde med covid-19-respons, klimaindsats, samhørighed og udvikling, og den belyser vores bidrag til en sund, grøn og inklusiv verden.

Tallene er de forventede resultater af finansierede nye aftaler, der blev underskrevet i 2021 for første gang baseret på data på dette tidspunkt. Alle tal er ureviderede og foreløbige.