Header

Title

Správa o činnosti skupiny Európskej investičnej banky za rok 2021


Summary

Naša hlavná správa uvádza, ako skupina Európskej investičnej banky čelila v roku 2021 dvom veľkým hrozbám, klimatickej kríze a pandémii koronavírusu, ba dokonca ako sa tieto výzvy s vývojom stávali naliehavejšími. Banka EÚ riešila tieto riziká dôkladným zvažovaním a rýchlym napredovaním novými smermi.

Správa o činnosti poukazuje na našu reakciu na mimoriadnu situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 prostredníctvom jedinečného Európskeho garančného fondu, ako aj na našu podporu spoločnostiam pôsobiacim v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré pracujú na vývoji liekov a liečebných postupov pre toto ochorenie. Vykresľuje rozmery našej podpory spoločnostiam, ktoré posúvajú nové hranice opatrení v oblasti klímy – niekedy priamo do kozmického priestoru. Poukazuje na náš záväzok pre lepšiu budúcnosť všetkých Európanov pri našom investovaní do súdržnosti a pre všetkých občanov sveta prostredníctvom našej práce v oblasti rozvoja.

Správu o činnosti, ktorá vyzdvihuje náš prínos k zdravému, zelenému a inkluzívnemu svetu, tvorí zhruba 25 článkov o práci Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu v reakcii na ochorenie COVID-19, o opatreniach v oblasti klímy, súdržnosti a rozvoji.

Číselné údaje predstavujú očakávané výsledky financovaných nových transakcií podpísaných prvýkrát v roku 2021 na základe dostupných údajov v tejto fáze. Žiadne číselné údaje neboli predmetom auditu a všetky sú predbežné.