Header

Title

Az Európai Beruházási Bank Csoport 2021. évi tevékenységi jelentése


Summary

Kiemelt jelentésünk bemutatja, miként szállt szembe az Európai Beruházási Bank Csoport 2021 két nagy fenyegetésével, az éghajlati válsággal és a koronavírus-világjárvánnyal, miközben a fejlesztés jelentette kihívások is sürgetőbbé váltak. Az EU bankja ezeket a veszélyeket úgy kezelte, hogy sokat gondolkodott és gyorsan mozdult – új irányokba.

A tevékenységi jelentés rávilágít arra, hogyan reagáltunk az egyedülálló Páneurópai Garanciaalap révén a Covid19 okozta szükséghelyzetre, és miként támogattuk a betegség gyógymódjain és kezelésén dolgozó egészségügyi vállalatokat. Szemlélteti, milyen dimenziói vannak az olyan vállalatok számára nyújtott támogatásunknak, amelyek új távlatokat nyitnak az éghajlat-politikai intézkedések terén – olykor egyenesen a világűrbe. Bizonyítja, hogy elkötelezettek vagyunk kohéziós beruházásaink területén valamennyi európai jobb jövője, fejlesztési munkánk terén pedig a világ valamennyi polgárának jobb jövője iránt.

A tevékenységi jelentés 25 cikk köré épül, amelyek bemutatják az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap munkáját a Covid19-re való reagálás, az éghajlat-politikai intézkedések, a kohézió és a fejlesztés területén, megvilágítva, miként járulunk hozzá egy egészséges, zöld és befogadó világhoz.

A számadatok a 2021-ben először aláírt új műveletek várható eredményeit jelzik az e fázisban elérhető adatok alapján. A számadatok ideiglenesek és nincsenek auditálva.