Header

Title

Sprawozdanie z działalności Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2021


Summary

Nasz sztandarowy raport ukazuje sposób, w jaki Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego stawiła czoła dwóm zagrożeniom w 2021 roku – kryzysowi klimatycznemu i pandemii koronawirusa – nawet wtedy, gdy wyzwania związane z rozwojem sytuacji stawały się coraz bardziej naglące. Bank UE zareagował na te zagrożenia, dogłębnie analizując sytuację i szybko obierając nowe kierunki działania.

Sprawozdanie z działalności ukazuje nasze działania w reakcji na kryzys związany z pandemią COVID-19, podjęte za pośrednictwem jedynego w swoim rodzaju ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego, jak również nasze wsparcie dla firm z sektora opieki zdrowotnej, które opracowują leki i metody leczenia tej choroby. Przedstawia zakres naszego wsparcia dla firm, które wytyczają nowe granice działań na rzecz klimatu – czasami nawet w przestrzeni kosmicznej. Pokazuje nasze zaangażowanie na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich Europejczyków, w postaci naszych inwestycji w dziedzinie spójności, oraz dla wszystkich obywateli świata – w postaci naszych działań na rzecz rozwoju.

Sprawozdanie z działalności, składające się z 25 artykułów poświęconych działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w zakresie reagowania na kryzys związany z pandemią COVID-19, działań na rzecz klimatu, spójności i rozwoju, uwydatnia nasz wkład w budowanie zdrowego, zielonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu świata.

Oczekiwane rezultaty nowych operacji objętych po raz pierwszy finansowaniem w 2021 r. na podstawie danych dostępnych na tym etapie. Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mają charakter orientacyjny.