Header

Title

Poročilo o dejavnosti skupine Evropske investicijske banke 2021


Summary

Naše osrednje poročilo opisuje, kako se je skupina Evropske investicijske banke v letu 2021 soočila z dvema velikima nevarnostma – podnebno krizo in pandemijo koronavirusa –, hkrati pa še z vse bolj perečim razvojnim izzivom. Banka EU je ta tveganja obvladovala premišljeno, hitro in z novimi pristopi.

V poročilu o dejavnosti osvetljujemo, kako smo se v izrednih razmerah zaradi covida-19 odzvali prek edinstvenega evropskega jamstvenega sklada, pa tudi, kako smo pomagali zdravstvenim podjetjem, ki razvijajo zdravila in terapije za koronavirusno bolezen. Prikazujemo tudi razsežnosti naše podpore podjetjem, ki premikajo meje na področju podnebnih ukrepov – včasih jih potiskajo naravnost v vesolje. Pišemo o naši zavezanosti, da s kohezijskimi naložbami omogočimo boljšo prihodnost za vse Evropejce, z razvojnim delom pa za vse državljane sveta.

Poročilo o dejavnosti osvetljuje naš prispevek k zdravemu, zelenemu in vključujočemu svetu v 25 razdelkih, ki predstavljajo delo Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada pri odzivu na covid-19, podnebnih ukrepih, koheziji in razvoju.

Številčni podatki so pričakovani izidi financiranih novih poslov, prvič podpisanih v letu 2021, na podlagi v tem trenutku razpoložljivih podatkov. Številčni podatki so nerevidirani in začasni.