Header

Title

Euroopan investointipankkiryhmän toimintakertomus 2021


Summary

Toimintakertomuksessa kuvataan, millä tavoin Euroopan investointipankkiryhmä kävi vuonna 2021 torjumaan kahta suurta uhkatekijää, ilmastokriisiä ja koronaviruspandemiaa samalla kun kehitykseen liittyvät haasteet kävivät yhä polttavammiksi. EU:n pankki vastasi näihin uhkiin perusteellisella pohdinnalla ja nopeilla liikkeillä – uusiin suuntiin.

Toimintakertomuksessa nousevat esiin ainutlaatuisen Euroopan takuurahaston kautta tehdyt koronapandemiaan liittyvät hätätoimenpiteemme sekä tukemme terveydenhuoltoyrityksille, jotka työskentelevät koronataudin hoitomenetelmien kehittämiseksi. Se tuo esiin myös sen, miten laajasti tuemme yrityksiä, jotka tekevät pioneerityötä ilmastotoimien uusilla rintamilla – toisinaan aina avaruuteen asti ulottuvien hankkeiden parissa. Toimintakertomus kuvaa sitoutumistamme paremman tulevaisuuden turvaamiseksi kaikille eurooppalaisille koheesioinvestointiemme avulla ja kaikille maailman ihmisille kehitysyhteistyömme kautta.

Toimintakertomus sisältää 25 artikkelia Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston työstä koronaviruksen torjunnan, ilmastotoimien, koheesion ja kehitysyhteistyön aloilla ja esittelee näin panostamme terveemmän, vihreämmän ja osallistavamman maailman rakentamiseksi.

Luvut kuvaavat vuonna 2021 ensimmäistä kertaa allekirjoitettujen uusien lainasopimusten odotettavissa olevia tuloksia tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella. Kaikki luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.