Header

Title

Raportul de activitate al Grupului Băncii Europene de Investiții pe 2021


Summary

Raportul nostru reprezentativ ilustrează modul în care Grupul Băncii Europene de Investiții a înfruntat două mari amenințări în 2021, criza climatică și pandemia de coronavirus, și asta în timp ce dificultățile de dezvoltare deveneau mai urgente. Banca UE a gestionat aceste pericole gândind atent și mișcându-se rapid — în direcții noi.

Raportul de activitate evidențiază răspunsul nostru la situația de urgență reprezentată de COVID-19, prin intermediul unicului Fond european de garantare, precum și sprijinul pe care l-am acordat întreprinderilor din domeniul sănătății care lucrau la tratamente și terapii contra acestei boli. Ilustrează dimensiunile susținerii pe care am arătat-o întreprinderilor ce deschid noi frontiere ale acțiunilor climatice - uneori chiar în spațiul cosmic. Demonstrează angajamentul pe care ni l-am luat de a contribui la un viitor mai bun pentru toți europenii, prin investițiile noastre în regiunile de coeziune, și pentru toți cetățenii lumii, prin activitățile noastre de dezvoltare.

Structurat în 25 de articole despre activitatea Băncii Europene de Investiții și a Fondului European de Investiții privind răspunsul la COVID-19, acțiunile climatice, coeziunea și dezvoltarea, Raportul de activitate prezintă contribuția noastră la o lume sănătoasă, verde și inclusivă.

Cifrele reprezintă rezultatele preconizate ale noilor operațiuni finanțate, aprobate în 2021, pentru prima dată pe baza datelor disponibile în această etapă. Toate cifrele sunt neauditate și provizorii.