Header

Title

Доклад за дейността на Групата на Европейската инвестиционна банка през 2021 г.


Summary

Нашият основен доклад нагледно показва как през 2021 г. Европейската инвестиционна банка се изправи пред две огромни заплахи — климатичната криза и коронавирусната пандемия, на фона на растящите предизвикателства в областта на развитието. Банката на ЕС се справи с тези предизвикателства чрез задълбочен анализ и бързи действия в нови направления.

Докладът за дейността представя нашите спешни мерки срещу КОВИД-19, предприети по линия на единствения по рода си Европейски гаранционен фонд, както и оказаната от нас подкрепа на компании в здравния сектор, които разработват лечение и терапии за това заболяване. Описан е мащаба на нашата подкрепа за компаниите, които откриват нови територии в дейността по отношение на климата — дейност, която ни изстрелва право в Космоса. Той е залог за нашия ангажимент за изграждане на по-добро бъдеще за всички европейци чрез инвестиции за сближаването и за всички граждани на света чрез дейността ни в областта на развитието.

Построен на базата на 25 теми, посветени на работата на Европейската инвестиционна банка и на Европейския инвестиционен фонд относно мерките за КОВИД-19, действията в областта на климата, сближаването и развитието, Докладът за дейността очертава нашия принос в изграждането на здрав, екологичен и приобщаващ свят.

Данните представляват очаквани резултати от финансирането на нови операции, подписани за първи път през 2021 г., въз основа на наличните на този етап данни. Всички данни не са одитирани и са предварителни.