Header

Title

Zpráva o činnosti skupiny Evropské investiční banky za rok 2021


Summary

Naše nejdůležitější zpráva roku ukazuje, jak se skupina Evropské investiční banky postavila ke dvěma zásadním hrozbám roku 2021, tedy klimatické krizi a pandemii koronaviru. To vše v době, kdy se stále zřetelněji projevovaly překážky hospodářského a společenského rozvoje. EIB tato nebezpečí důkladně zvážila a začala neprodleně jednat. Vydala se při tom zcela novými směry.

Zpráva o činnosti popisuje, jak jsme zareagovali na mimořádnou situaci vzniklou v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 vytvořením unikátního Evropského záručního fondu. Pozornost je věnována také podpoře naší banky společnostem v oblasti zdravotnictví, jež vyvíjejí proti této nemoci léky a léčebné postupy. Dokládá rozsah naší podpory společnostem, jež otevírají nové obzory v oblasti klimatických opatření – někdy dokonce až do vesmíru. Současně je důkazem, že prostřednictvím investic do projektů soudržnosti chceme zajistit lepší budoucnost pro všechny Evropany a díky naší rozvojové činnosti i pro obyvatele všech ostatních částí světa.

V 25 dílčích částech se zpráva věnuje tomu, jak Evropská investiční banka a Evropský investiční fond přispěly svými kroky v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 a v oblasti soudržnosti a rozvoje k tomu, aby byl náš svět nejen zdravý a zelený, ale také pro každého z nás – tedy „inkluzivní“.


Seo Title

[Zpráva o činnosti skupiny Evropské investiční banky za rok 2021]


Seo Description

[

Naše nejdůležitější zpráva roku ukazuje, jak se skupina Evropské investiční banky postavila ke dvěma zásadním hrozbám roku 2021, tedy klimatické krizi a pandemii koronaviru. To vše v době, kdy se stále zřetelněji projevovaly překážky hospodářského a společenského rozvoje. EIB tato nebezpečí důkladně zvážila a začala neprodleně jednat. Vydala se při tom zcela novými směry.

]

Header

Title

Zpráva o činnosti skupiny Evropské investiční banky za rok 2021


Summary

Naše nejdůležitější zpráva roku ukazuje, jak se skupina Evropské investiční banky postavila ke dvěma zásadním hrozbám roku 2021, tedy klimatické krizi a pandemii koronaviru. To vše v době, kdy se stále zřetelněji projevovaly překážky hospodářského a společenského rozvoje. EIB tato nebezpečí důkladně zvážila a začala neprodleně jednat. Vydala se při tom zcela novými směry.

Zpráva o činnosti popisuje, jak jsme zareagovali na mimořádnou situaci vzniklou v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 vytvořením unikátního Evropského záručního fondu. Pozornost je věnována také podpoře naší banky společnostem v oblasti zdravotnictví, jež vyvíjejí proti této nemoci léky a léčebné postupy. Dokládá rozsah naší podpory společnostem, jež otevírají nové obzory v oblasti klimatických opatření – někdy dokonce až do vesmíru. Současně je důkazem, že prostřednictvím investic do projektů soudržnosti chceme zajistit lepší budoucnost pro všechny Evropany a díky naší rozvojové činnosti i pro obyvatele všech ostatních částí světa.

V 25 dílčích částech se zpráva věnuje tomu, jak Evropská investiční banka a Evropský investiční fond přispěly svými kroky v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 a v oblasti soudržnosti a rozvoje k tomu, aby byl náš svět nejen zdravý a zelený, ale také pro každého z nás – tedy „inkluzivní“.


Seo Title

[Zpráva o činnosti skupiny Evropské investiční banky za rok 2021]


Seo Description

[

Naše nejdůležitější zpráva roku ukazuje, jak se skupina Evropské investiční banky postavila ke dvěma zásadním hrozbám roku 2021, tedy klimatické krizi a pandemii koronaviru. To vše v době, kdy se stále zřetelněji projevovaly překážky hospodářského a společenského rozvoje. EIB tato nebezpečí důkladně zvážila a začala neprodleně jednat. Vydala se při tom zcela novými směry.

]