Header

Title

Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2020


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

I vår viktigaste rapport redogör vi för Europeiska investeringsbankens avgörande bidrag för att bekämpa covid-19, klimatförändringarna och de utvecklingsutmaningar som dominerade 2020 och vi berättar också om våra krislösningar.

Avsnitten ”lösningar” bygger på 20 berättelser om 30 av våra projekt eller program där vi förklarar hur EU:s bank snabbt och beslutsamt bemötte ett år av kriser och lade grunden för framtida innovation och tillväxt. Berättelserna guidar dig genom bankens arbete inom innovation, infrastruktur, små och medelstora företag samt frågor kring klimat och miljö inom Europeiska unionen och utanför EU:s gränser.

Siffrorna är förväntade resultat av finansierade nya transaktioner som tecknats 2020 för första gången baserat på tillgängliga uppgifter på det här stadiet. Alla siffror är oreviderade och preliminära.