Header

Title

Správa o činnosti Európskej investičnej banky za rok 2020


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

V našej hlavnej správe sa zdôrazňuje kľúčový prínos Európskej investičnej banky v boji proti ochoreniu COVID-19, zmene klímy a výzvam v oblasti rozvoja, ktoré dominovali roku 2020. Rozprávajú sa v nej príbehy našich krízových riešení.

Tvorí ju 20 príbehov predstavujúcich 30 z našich projektov alebo programov. V častiach správy s názvom „Riešenia“ sa vysvetľuje, ako banka EÚ pohotovo a rozhodne reagovala na rok kríz a ako položila základy pre budúce inovácie a rast. Jednotlivé príbehy vám predstavia prácu banky v oblasti inovácií, infraštruktúry, malých a stredných podnikov, ako aj klímy a životného prostredia v Európskej únii i za jej hranicami.

Číselné údaje predstavujú očakávané výsledky financovaných nových transakcií podpísaných prvýkrát v roku 2020 na základe dostupných údajov v tejto fáze. Žiadne číselné údaje neboli predmetom auditu a všetky sú predbežné.