Header

Title

Sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2020


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

W naszym sztandarowym sprawozdaniu przedstawiamy najważniejsze działania podjęte przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach walki z pandemią COVID-19, zmianą klimatu i wyzwaniami w dziedzinie rozwoju, które zdominowały rok 2020. Sprawozdanie jest swego rodzaju podsumowaniem opracowanych przez nas rozwiązań na czas kryzysu.

Główną oś dokumentu stanowią rozdziały poświęcone rozwiązaniom, w których przedstawiamy 20 historii przybliżających odbiorcom 30 projektów lub programów. W rozdziałach tych wyjaśniamy, w jaki sposób Bank szybko i zdecydowanie reagował na sytuacje kryzysowe pojawiające się w ciągu roku oraz kładł podwaliny pod przyszły wzrost gospodarczy i rozwój innowacji. Z przedstawionych historii czytelnicy mogą dowiedzieć się więcej na temat wysiłków Banku w obszarach innowacyjności, infrastruktury, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ochrony klimatu i środowiska – zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami.

Oczekiwane rezultaty nowych operacji objętych po raz pierwszy finansowaniem w 2020 r. (na podstawie danych dostępnych na tym etapie). Dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mają charakter orientacyjny.