Header

Title

Zpráva o činnosti Evropské investiční banky za rok 2020


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

Naše nejdůležitější zpráva roku podtrhuje klíčovou roli, kterou Evropská investiční banka hraje v boji s onemocněním covid-19, při řešení klimatické změny a při překonávání překážek hospodářského a společenského rozvoje. Právě tyto tři výzvy charakterizovaly naši činnost v roce 2020. Vyprávíme v ní příběhy o tom, jak hledáme cesty z krize.

Jednotlivé části zprávy věnované různým cestám k řešení zmíněných výzev vycházejí přibližně z 20 různých příběhů spojených s 30 našimi projekty či programy. Ilustrují, jak naše banka dokázala rychle a rozhodně reagovat v roce poznamenaném nejrůznějšími krizemi, a položila tak základy pro budoucí inovace a růst. Tyto příběhy vás provedou prací banky v oblasti inovací, infrastruktury, malých a středních podniků, a také v souvislosti s ochranou klimatu a životního prostředí v Evropské unii i mimo její hranice.

Údaje představují očekávané výsledky nově financovaných operací podepsaných poprvé v roce 2020, a to na základě aktuálně dostupných dat. Veškeré údaje jsou neověřené auditorem a předběžné.