Header

Title

Europos investicijų banko 2020 m. veiklos ataskaita


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

Mūsų pagrindinėje ataskaitoje atskleidžiamas svarbus Europos investicijų banko indėlis kovojant su 2020 m. vyravusiais COVID-19, klimato kaitos ir vystymosi iššūkiais. Joje papasakotos mūsų krizės sprendimų istorijos.

„Sprendimais“ pavadintuose ataskaitos skyriuose pateiktos maždaug 20 istorijų apie 30-ies projektų ar programų įgyvendinimą. Jos aiškiai parodo, kaip greitai ir ryžtingai ES bankas reagavo į šiais metais krizių sukeltas problemas ir dėjo pagrindus būsimoms inovacijoms ir augimui. Papasakotos istorijos nušviečia Banko veiklą inovacijų, infrastruktūros, mažųjų ir vidutinių įmonių, klimato ir aplinkos apsaugos srityse Europos Sąjungoje ir už ES ribų.

Skaičiai rodo 2020 m. pirmą kartą pasirašytų EIB finansuojamų naujų operacijų tikėtinus rezultatus pagal šiame etape turimus duomenis. Visi duomenys neaudituoti ir tik preliminarūs.