Header

Title

Europese Investeringsbank – Overzicht van Activiteiten 2020


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

In het Overzicht van Activiteiten brengen we als Europese Investeringsbank verslag uit van onze belangrijkste bijdragen aan de aanpak van COVID-19, klimaatverandering en ontwikkelingsvraagstukken – uitdagingen die 2020 domineerden – en de verhalen achter onze oplossingen voor deze crises.

De drie kernhoofdstukken met ‘Oplossingen’ zijn gebaseerd op 20 verhalen waarin 30 van onze projecten of programma’s aan de orde komen. Aan de hand daarvan wordt uitgelegd hoe de EU-bank snel en doortastend reageerde op een jaar vol crises, en de fundering legde voor toekomstige innovatie en groei. De verhalen nemen u mee langs het werk van de Bank op het gebied van innovatie, infrastructuur, mkb, klimaat en milieu binnen de Europese Unie en daarbuiten.

De cijfers zijn de verwachte resultaten van nieuwe financieringstransacties die in 2020 voor het eerst zijn ondertekend; ze zijn gebaseerd op de in dit stadium beschikbare gegevens. Alle cijfers zijn voorlopig en er is geen accountantscontrole op toegepast.