Header

Title

Euroopan investointipankin toimintakertomus 2020


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

Toimintakertomus kuvaa Euroopan investointipankin tärkeimpiä saavutuksia koronaviruksen, ilmastonmuutoksen ja kehitysyhteistyön haasteiden torjunnassa. Se kertoo pankin ratkaisuista meitä vuonna 2020 kohdanneisiin kriiseihin.

Kertomuksen "Ratkaisut"-osio rakentuu 20 tarinasta, jotka kuvaavat 30 eri hanketta tai rahoitusohjelmaa. Se kertoo, miten EU:n pankki toimi kriisivuonna ripeästi ja päättäväisesti, luoden perustaa tuleville innovaatioille ja kasvulle. Tarinat kuljettavat lukijan pankin työn mukana innovaatioista, infrastruktuurista sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin, joita rahoitettiin niin Euroopan unionissa kuin sen ulkopuolella.

Luvut kuvaavat vuonna 2020 ensimmäistä kertaa allekirjoitettujen uusien lainasopimusten odotettavissa olevia tuloksia tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella. Esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.