Header

Title

Den Europæiske Investeringsbanks aktivitetsberetning 2020


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

Vores flagskibsberetning fremhæver Den Europæiske Investeringsbanks vigtige bidrag til indsatsen mod de udfordringer vedrørende covid-19, klimaforandringerne og udviklingsområdet, som var fremherskende i 2020. Den fortæller historierne om vores kriseløsninger.

Beretningens afsnit om "Løsninger" er bygget op omkring 20 fortællinger, der skitserer 30 af vores projekter eller programmer, og de forklarer, hvordan EU's bank reagerede hurtigt og resolut i et kriseår og støbte fundamentet for fremtidens innovation og vækst. Fortællingerne handler om Bankens arbejde inden for innovation, infrastruktur, små og mellemstore virksomheder samt klima og miljø i EU og resten af verden.

Tallene er de forventede resultater af nye finansieringer, der blev underskrevet i 2020, for første gang baseret på de tilgængelige data på dette trin. Alle tal er ureviderede og foreløbige.