Header

Title

Eiropas Investīciju bankas 2020. gada darbības pārskats


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

Mūsu pamata darbības pārskats atspoguļo Eiropas Investīciju bankas nozīmīgākos ieguldījumus cīņā ar COVID-19, klimata pārmaiņām un attīstības izaicinājumiem, kas dominēja 2020. gadā. Tas stāsta par mūsu īstenotajiem krīzes risinājumiem.

Pārskats ietver 20 stāstus, kuros aprakstīti 30 mūsu projekti un programmas, un tā “risinājumu” nodaļās izskaidrots, kā ES bankai šajā krīzes gadā izdevās ātri un izlēmīgi reaģēt, vienlaikus liekot pamatus nākotnes inovācijai un izaugsmei. Šie stāsti jūs iepazīstinās ar bankas darbu inovācijas, infrastruktūras, mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī klimata un vides jomās gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Skaitļi atspoguļo 2020. gadā pirmo reizi parakstīto jauno finansēto operāciju plānotos rezultātus, kas balstīti uz šajā posmā pieejamiem datiem. Dati nav revidēti un ir provizoriski.