Header

Title

Euroopa Investeerimispanga 2020. aasta tegevusaruanne


Summary

2021 In2 SABRE Award Certificate of Excellence: Brand Content & Creativity

Meie põhiaruandes tuuakse välja Euroopa Investeerimispanga oluline panus võitlusse COVID-19 ja kliimamuutustega, aga ka arengueesmärkide täitmisse – teemad, mis olid 2020. aastal valdavad. Aruanne sisaldab lugusid, mis tutvustavad meie lahendusi kriisile.

Need 20 lugu kirjeldavad 30 meie projektidest või programmidest aruande osas „Lahendused“. Selle jaotistes selgitatakse, kuidas ELi pank reageeris kriisiaastale kiiresti ja otsustavalt ning ladus vundamenti tulevasele innovatsioonile ja kasvule. Lugudes kirjeldatakse panga tööd innovatsiooni, taristu, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning kliima ja keskkonna vallas nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool ELi piire.

Näitajad on 2020. aastal sõlmitud uute laenutehingute eeldatavad tulemused, esimest korda selles etapis kättesaadavate andmete põhjal. Kõik arvandmed on auditeerimata ja esialgsed.