Header

Title

Ukratko o EIB 2023


Summary

Evropska investiciona banka je banka Evropske unije. Mi smo najveći multilateralni zajmodavac na svetu i jedan od vodećih finansijera mera za ublažavanje klimatskih promena.

Od 1958. godine do danas EIB je obezbedila kredite i stručne savete za hiljade projekata u preko 160 zemalja.

Ovo izdanje publikacije „Ukratko o EIB” daje pregled aktivnosti Evropske investicione banke u 2022. godini, prikazujući njihove rezultate u brojkama.


Seo Title

[Ukratko o EIB 2023]


Seo Description

[

Ovo izdanje publikacije „Ukratko o EIB” daje pregled aktivnosti Evropske investicione banke u 2022. godini, prikazujući njihove rezultate u brojkama.

]

Header

Title

Ukratko o EIB 2023


Summary

Evropska investiciona banka je banka Evropske unije. Mi smo najveći multilateralni zajmodavac na svetu i jedan od vodećih finansijera mera za ublažavanje klimatskih promena.

Od 1958. godine do danas EIB je obezbedila kredite i stručne savete za hiljade projekata u preko 160 zemalja.

Ovo izdanje publikacije „Ukratko o EIB” daje pregled aktivnosti Evropske investicione banke u 2022. godini, prikazujući njihove rezultate u brojkama.


Seo Title

[Ukratko o EIB 2023]


Seo Description

[

Ovo izdanje publikacije „Ukratko o EIB” daje pregled aktivnosti Evropske investicione banke u 2022. godini, prikazujući njihove rezultate u brojkama.

]