Header

Title

EBI w skrócie


Summary

Jako największy i najbardziej ekologiczny wielostronny kredytodawca Europejski Bank Inwestycyjny pomaga w rozwoju gospodarczym, tworzeniu miejsc pracy i promowaniu równości. Od 1958 roku EBI udziela kredytów i zapewnia fachowe doradztwo na rzecz tysięcy projektów w ponad 160 krajach.

Niniejsze wydanie „EBI w skrócie” stanowi przegląd działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2022 roku i zawiera informacje o wpływie działań Banku, przedstawione w formie przystępnych danych liczbowych.


Seo Title

[EBI w skrócie]


Seo Description

[Niniejsze wydanie „EBI w skrócie” stanowi przegląd działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2022 roku i zawiera informacje o wpływie działań Banku, przedstawione w formie przystępnych danych liczbowych.]