Header

Title

EBI w skrócie 2023


Summary

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej. Jesteśmy największą na świecie wielostronną instytucją finansową oraz jednym z największych podmiotów finansujących działania związane z klimatem.

Od 1958 roku EBI udziela kredytów i zapewnia fachowe doradztwo na rzecz tysięcy projektów w ponad 160 krajach.

Niniejsze wydanie „EBI w skrócie” stanowi przegląd działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2022 roku i zawiera informacje o wpływie działań Banku, przedstawione w formie przystępnych danych liczbowych.


Seo Title

[EBI w skrócie 2023]


Seo Description

[Niniejsze wydanie „EBI w skrócie” stanowi przegląd działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2022 roku i zawiera informacje o wpływie działań Banku, przedstawione w formie przystępnych danych liczbowych.]


Header

Title

EBI w skrócie 2023


Summary

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej. Jesteśmy największą na świecie wielostronną instytucją finansową oraz jednym z największych podmiotów finansujących działania związane z klimatem.

Od 1958 roku EBI udziela kredytów i zapewnia fachowe doradztwo na rzecz tysięcy projektów w ponad 160 krajach.

Niniejsze wydanie „EBI w skrócie” stanowi przegląd działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2022 roku i zawiera informacje o wpływie działań Banku, przedstawione w formie przystępnych danych liczbowych.


Seo Title

[EBI w skrócie 2023]


Seo Description

[Niniejsze wydanie „EBI w skrócie” stanowi przegląd działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2022 roku i zawiera informacje o wpływie działań Banku, przedstawione w formie przystępnych danych liczbowych.]