Header

Title

ԵՆԲ-ի մասին համառոտ 2023


Summary

Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ) Եվրոպական միության բանկն է: Մենք աշխարհի ամենամեծ բազմակողմանի ֆինանսական հաստատությունն ենք եւ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համար ֆինանսավորում տրամադրող ամենախոշոր կազմակերպություններից մեկը:

1958 թվականից ի վեր` ԵՆԲ-ն վարկեր և փորձագիտական խորհրդատվություն է տրամադրել հազարավոր նախագծերի համար ավելի քան 160 երկրներում:

«ԵՆԲ-ի մասին համառոտ» այս հրատարակությունն ակնարկ է Եվրոպական ներդրումային բանկի 2022 թվականի գործունեության մասին, որը պարզ ու մատչելի թվերով ցույց է տալիս մեր գործած ազդեցությունները:


Seo Title

[ԵՆԲ-ի մասին համառոտ 2023]


Seo Description

[

«ԵՆԲ-ի մասին համառոտ» այս հրատարակությունն ակնարկ է Եվրոպական ներդրումային բանկի 2022 թվականի գործունեության մասին, որը պարզ ու մատչելի թվերով ցույց է տալիս մեր գործած ազդեցությունները:

]

Header

Title

ԵՆԲ-ի մասին համառոտ 2023


Summary

Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ) Եվրոպական միության բանկն է: Մենք աշխարհի ամենամեծ բազմակողմանի ֆինանսական հաստատությունն ենք եւ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համար ֆինանսավորում տրամադրող ամենախոշոր կազմակերպություններից մեկը:

1958 թվականից ի վեր` ԵՆԲ-ն վարկեր և փորձագիտական խորհրդատվություն է տրամադրել հազարավոր նախագծերի համար ավելի քան 160 երկրներում:

«ԵՆԲ-ի մասին համառոտ» այս հրատարակությունն ակնարկ է Եվրոպական ներդրումային բանկի 2022 թվականի գործունեության մասին, որը պարզ ու մատչելի թվերով ցույց է տալիս մեր գործած ազդեցությունները:


Seo Title

[ԵՆԲ-ի մասին համառոտ 2023]


Seo Description

[

«ԵՆԲ-ի մասին համառոտ» այս հրատարակությունն ակնարկ է Եվրոպական ներդրումային բանկի 2022 թվականի գործունեության մասին, որը պարզ ու մատչելի թվերով ցույց է տալիս մեր գործած ազդեցությունները:

]