Header

Title

ЕИБ накратко


Summary

Како најголем и најзелен мултилатерален заемодавач, Европската инвестициска банка им помага на економиите да процветаат, создава работни места и промовира еднаквост. Од 1958 година, ЕИБ обезбеди заеми и стручни совети за илјадници проекти во повеќе од 160 земји.

Ова издание на „ЕИБ накратко“ е преглед на активностите на Европската инвестициска банка во 2022 година, прикажувајќи ги нашите влијанија во лесно достапни бројки.


Seo Title

[ЕИБ накратко]


Seo Description

[

Ова издание на „ЕИБ накратко“ е преглед на активностите на Европската инвестициска банка во 2022 година, прикажувајќи ги нашите влијанија во лесно достапни бројки.

]