Header

Title

ЕИБ накратко 2023


Summary

Европската инвестициска банка (ЕИБ) е банката на Европската Унија. Ние сме најголемата мултилатерална финансиска институција во светот и еден од најголемите обезбедувачи на финансии за климатски активности.

Од 1958 година, ЕИБ обезбеди заеми и стручни совети за илјадници проекти во повеќе од 160 земји.

Ова издание на „ЕИБ накратко“ е преглед на активностите на Европската инвестициска банка во 2022 година, прикажувајќи ги нашите влијанија во лесно достапни бројки.


Seo Title

[ЕИБ накратко 2023]


Seo Description

[

Ова издание на „ЕИБ накратко“ е преглед на активностите на Европската инвестициска банка во 2022 година, прикажувајќи ги нашите влијанија во лесно достапни бројки.

]

Header

Title

ЕИБ накратко 2023


Summary

Европската инвестициска банка (ЕИБ) е банката на Европската Унија. Ние сме најголемата мултилатерална финансиска институција во светот и еден од најголемите обезбедувачи на финансии за климатски активности.

Од 1958 година, ЕИБ обезбеди заеми и стручни совети за илјадници проекти во повеќе од 160 земји.

Ова издание на „ЕИБ накратко“ е преглед на активностите на Европската инвестициска банка во 2022 година, прикажувајќи ги нашите влијанија во лесно достапни бројки.


Seo Title

[ЕИБ накратко 2023]


Seo Description

[

Ова издание на „ЕИБ накратко“ е преглед на активностите на Европската инвестициска банка во 2022 година, прикажувајќи ги нашите влијанија во лесно достапни бројки.

]