Header

Title

EIB v skratke 2023


Summary

Európska investičná banka (EIB) je bankou Európskej únie. Sme najväčšia mnohostranná finančná inštitúcia na svete a jeden z najväčších poskyto- vateľov financovania pre opatrenia v oblasti klímy.

Od roku 1958 EIB zabezpečuje pôžičky a odborné poradenstvo pre tisíce projektov vo viac ako 160 krajinách.

Toto vydanie „EIB v skratke“ je prehľadom činností Európskej investičnej banky v roku 2022. Svedčí o našom vplyve vyjadrenom v ľahko dostupných údajoch.


Seo Title

[EIB v skratke 2023]


Seo Description

[

Toto vydanie „EIB v skratke“ je prehľadom činností Európskej investičnej banky v roku 2022. Svedčí o našom vplyve vyjadrenom v ľahko dostupných údajoch.

]

Header

Title

EIB v skratke 2023


Summary

Európska investičná banka (EIB) je bankou Európskej únie. Sme najväčšia mnohostranná finančná inštitúcia na svete a jeden z najväčších poskyto- vateľov financovania pre opatrenia v oblasti klímy.

Od roku 1958 EIB zabezpečuje pôžičky a odborné poradenstvo pre tisíce projektov vo viac ako 160 krajinách.

Toto vydanie „EIB v skratke“ je prehľadom činností Európskej investičnej banky v roku 2022. Svedčí o našom vplyve vyjadrenom v ľahko dostupných údajoch.


Seo Title

[EIB v skratke 2023]


Seo Description

[

Toto vydanie „EIB v skratke“ je prehľadom činností Európskej investičnej banky v roku 2022. Svedčí o našom vplyve vyjadrenom v ľahko dostupných údajoch.

]