Header

Title

Ukratko o EIB-u 2023


Summary

Evropska investicijska banka (EIB) je banka Evropske unije. Najveća smo multilateralna finansijska institucija na svijetu i jedan od najvećih finansijera djelovanja u području klime.

Još od 1958. godine EIB daje zajmove i stručne savjete za hiljade projekata u preko 160 zemalja.

Ovo izdanje brošure Ukratko o EIB-u sadrži pregled aktivnosti Evropske investicijske banke u 2022. godini i prikazuje naša ostvarenja u obliku lako preglednih brojki.


Seo Title

[Ukratko o EIB-u 2023]


Seo Description

[

Ovo izdanje brošure Ukratko o EIB-u sadrži pregled aktivnosti Evropske investicijske banke u 2022. godini i prikazuje naša ostvarenja u obliku lako preglednih brojki.

]

Header

Title

Ukratko o EIB-u 2023


Summary

Evropska investicijska banka (EIB) je banka Evropske unije. Najveća smo multilateralna finansijska institucija na svijetu i jedan od najvećih finansijera djelovanja u području klime.

Još od 1958. godine EIB daje zajmove i stručne savjete za hiljade projekata u preko 160 zemalja.

Ovo izdanje brošure Ukratko o EIB-u sadrži pregled aktivnosti Evropske investicijske banke u 2022. godini i prikazuje naša ostvarenja u obliku lako preglednih brojki.


Seo Title

[Ukratko o EIB-u 2023]


Seo Description

[

Ovo izdanje brošure Ukratko o EIB-u sadrži pregled aktivnosti Evropske investicijske banke u 2022. godini i prikazuje naša ostvarenja u obliku lako preglednih brojki.

]