Header

Title

Ukratko o EIB-u 2023


Summary

Europska investicijska banka (EIB) je banka Europske unije. Najveća smo multilateralna financijska institucija na svijetu i jedan od najvećih financijera djelovanja u području klime.

Još od 1958. EIB odobrava kredite i pruža stručne savjete za tisuće projekata u više od 160 zemalja.

U ovom izdanju publikacije Ukratko o EIB-u daje se pregled aktivnosti Europske investicijske banke u 2022. kako bi se prikazao naš utjecaj putem lako shvatljivih brojki.


Seo Title

[Ukratko o EIB-u 2023]


Seo Description

[

U ovom izdanju publikacije Ukratko o EIB-u daje se pregled aktivnosti Europske investicijske banke u 2022. kako bi se prikazao naš utjecaj putem lako shvatljivih brojki.

]

Header

Title

Ukratko o EIB-u 2023


Summary

Europska investicijska banka (EIB) je banka Europske unije. Najveća smo multilateralna financijska institucija na svijetu i jedan od najvećih financijera djelovanja u području klime.

Još od 1958. EIB odobrava kredite i pruža stručne savjete za tisuće projekata u više od 160 zemalja.

U ovom izdanju publikacije Ukratko o EIB-u daje se pregled aktivnosti Europske investicijske banke u 2022. kako bi se prikazao naš utjecaj putem lako shvatljivih brojki.


Seo Title

[Ukratko o EIB-u 2023]


Seo Description

[

U ovom izdanju publikacije Ukratko o EIB-u daje se pregled aktivnosti Europske investicijske banke u 2022. kako bi se prikazao naš utjecaj putem lako shvatljivih brojki.

]