Header

Title

Pārskats par EIB 2023


Summary

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības banka. Tā ir lielākā daudzpusējā finanšu iestāde pasaulē un viens no lielākajiem finansējuma avotiem klimatrīcības jomā.

Kopš 1958. gada EIB ir sniegusi aizdevumus un ekspertu padomus tūkstošiem projektu vairāk nekā 160 valstīs.

Šajā “Pārskats par EIB” izdevumā ir sniegts pārskats par Eiropas Investīciju bankas darbībām 2022. gadā, atspoguļojot mūsu ietekmi ar viegli saprotamiem skaitļiem.


Seo Title

[Pārskats par EIB 2023]


Seo Description

[

Šajā “Pārskats par EIB” izdevumā ir sniegts pārskats par Eiropas Investīciju bankas darbībām 2022. gadā, atspoguļojot mūsu ietekmi ar viegli saprotamiem skaitļiem.

]

Header

Title

Pārskats par EIB 2023


Summary

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir Eiropas Savienības banka. Tā ir lielākā daudzpusējā finanšu iestāde pasaulē un viens no lielākajiem finansējuma avotiem klimatrīcības jomā.

Kopš 1958. gada EIB ir sniegusi aizdevumus un ekspertu padomus tūkstošiem projektu vairāk nekā 160 valstīs.

Šajā “Pārskats par EIB” izdevumā ir sniegts pārskats par Eiropas Investīciju bankas darbībām 2022. gadā, atspoguļojot mūsu ietekmi ar viegli saprotamiem skaitļiem.


Seo Title

[Pārskats par EIB 2023]


Seo Description

[

Šajā “Pārskats par EIB” izdevumā ir sniegts pārskats par Eiropas Investīciju bankas darbībām 2022. gadā, atspoguļojot mūsu ietekmi ar viegli saprotamiem skaitļiem.

]