Header

Title

AİB-ə qısa nəzər


Summary

Dünyanın ən iri və ən “yaşıl” çoxtərəfli borcverən qurumu kimi, Avropa İnvestisiya Bankı iqtisadiyyatların çiçəklənməsinə kömək edir, iş yerləri yaradır və bərabərliyi təşviq edir. 1958-ci ildən bəri, AİB 160-dan artıq ölkədə minlərlə layihə üçün kredit və ekspert məsləhəti təmin edib.

“AİB-ə qısa nəzər”in bu dəfəki nəşrində Avropa İnvestisiya Bankının 2022-ci ildəki fəaliyyətinə nəzər salınır, təsirlərimiz asan anlaşılan rəqəmlərlə nümayiş olunur.


Seo Title

[AİB-ə qısa nəzər]


Seo Description

[“AİB-ə qısa nəzər”in bu dəfəki nəşrində Avropa İnvestisiya Bankının 2022-ci ildəki fəaliyyətinə nəzər salınır, təsirlərimiz asan anlaşılan rəqəmlərlə nümayiş olunur.]