Header

Title

AİB-ə qısa nəzər 2023


Summary

Avropa İnvestisiya Bankı (AİB) Avropa İttifaqının bankıdır. Biz dünyanın ən iri çoxtərəfli maliyyə institutu və iqlim tədbirlərinin ən böyük maliyyə təminatçılarından biriyik.

1958-ci ildən bəri, AİB 160-dan artıq ölkədə minlərlə layihə üçün kredit və ekspert məsləhəti təmin edib.

“AİB-ə qısa nəzər”in bu dəfəki nəşrində Avropa İnvestisiya Bankının 2022-ci ildəki fəaliyyətinə nəzər salınır, təsirlərimiz asan anlaşılan rəqəmlərlə nümayiş olunur.


Seo Title

[AİB-ə qısa nəzər 2023]


Seo Description

[“AİB-ə qısa nəzər”in bu dəfəki nəşrində Avropa İnvestisiya Bankının 2022-ci ildəki fəaliyyətinə nəzər salınır, təsirlərimiz asan anlaşılan rəqəmlərlə nümayiş olunur.]


Header

Title

AİB-ə qısa nəzər 2023


Summary

Avropa İnvestisiya Bankı (AİB) Avropa İttifaqının bankıdır. Biz dünyanın ən iri çoxtərəfli maliyyə institutu və iqlim tədbirlərinin ən böyük maliyyə təminatçılarından biriyik.

1958-ci ildən bəri, AİB 160-dan artıq ölkədə minlərlə layihə üçün kredit və ekspert məsləhəti təmin edib.

“AİB-ə qısa nəzər”in bu dəfəki nəşrində Avropa İnvestisiya Bankının 2022-ci ildəki fəaliyyətinə nəzər salınır, təsirlərimiz asan anlaşılan rəqəmlərlə nümayiş olunur.


Seo Title

[AİB-ə qısa nəzər 2023]


Seo Description

[“AİB-ə qısa nəzər”in bu dəfəki nəşrində Avropa İnvestisiya Bankının 2022-ci ildəki fəaliyyətinə nəzər salınır, təsirlərimiz asan anlaşılan rəqəmlərlə nümayiş olunur.]