Header

Title

BEI në një vështrim


Summary

Si huadhënësi shumëpalësh më i madh dhe më i gjelbër, Banka Evropiane e Investimeve ndihmon ekonomitë të lulëzojnë, krijon vende pune dhe promovon barazinë. Që nga viti 1958, BEI ka dhënë hua dhe këshilla ekspertësh për mijëra projekte në mbi 160 vende.

Ky botim i "BEI në një vështrim" është një përmbledhje e aktiviteteve të Bankës Evropiane të Investimeve në vitin 2022, duke treguar ndikimet tona në shifra të arritshme lehtësisht.


Seo Title

[BEI në një vështrim]


Seo Description

[

Ky botim i "BEI në një vështrim" është një përmbledhje e aktiviteteve të Bankës Evropiane të Investimeve në vitin 2022, duke treguar ndikimet tona në shifra të arritshme lehtësisht.

]