Header

Title

BEI në një vështrim 2023


Summary

Banka Evropiane e Investimeve (BEI) është bankë e Bashkimit Evropian. Ne jemi institucioni financiar shumëpalësh më i madh në botë dhe një nga ofruesit më të mëdhenj të financave në masat për klimën.

Që nga viti 1958, BEI ka dhënë hua dhe këshilla ekspertësh për mijëra projekte në mbi 160 vende.

Ky botim i "BEI në një vështrim" është një përmbledhje e aktiviteteve të Bankës Evropiane të Investimeve në vitin 2022, duke treguar ndikimet tona në shifra të arritshme lehtësisht.


Seo Title

[BEI në një vështrim 2023]


Seo Description

[

Ky botim i "BEI në një vështrim" është një përmbledhje e aktiviteteve të Bankës Evropiane të Investimeve në vitin 2022, duke treguar ndikimet tona në shifra të arritshme lehtësisht.

]

Header

Title

BEI në një vështrim 2023


Summary

Banka Evropiane e Investimeve (BEI) është bankë e Bashkimit Evropian. Ne jemi institucioni financiar shumëpalësh më i madh në botë dhe një nga ofruesit më të mëdhenj të financave në masat për klimën.

Që nga viti 1958, BEI ka dhënë hua dhe këshilla ekspertësh për mijëra projekte në mbi 160 vende.

Ky botim i "BEI në një vështrim" është një përmbledhje e aktiviteteve të Bankës Evropiane të Investimeve në vitin 2022, duke treguar ndikimet tona në shifra të arritshme lehtësisht.


Seo Title

[BEI në një vështrim 2023]


Seo Description

[

Ky botim i "BEI në një vështrim" është një përmbledhje e aktiviteteve të Bankës Evropiane të Investimeve në vitin 2022, duke treguar ndikimet tona në shifra të arritshme lehtësisht.

]