Header

Title

ЕИБ накратко


Summary

От позицията си на най-големия и най-екологично ориентирания многостранен кредитор, Европейската инвестиционна банка спомага за икономическия разцвет, създава работни места и насърчава равноправието. От 1958 г. досега ЕИБ е предоставила заеми и експертна помощ по хиляди проекти в над 160 държави.

Настоящето издание на „ЕИБ накратко” прави преглед на дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г., като представя по разбираем начин нашето въздействие в цифри.


Seo Title

[ЕИБ накратко]


Seo Description

[

Настоящето издание на „ЕИБ накратко” прави преглед на дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г., като представя по разбираем начин нашето въздействие в цифри.

]