Header

Title

ЕИБ накратко 2023


Summary

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз. Ние сме най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите източници на финансиране за действия в областта на климата.

От 1958 г. досега ЕИБ е предоставила заеми и експертна помощ по хиляди проекти в над 160 държави.

Настоящето издание на „ЕИБ накратко” прави преглед на дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г., като представя по разбираем начин нашето въздействие в цифри.


Seo Title

[ЕИБ накратко 2023]


Seo Description

[

Настоящето издание на „ЕИБ накратко” прави преглед на дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г., като представя по разбираем начин нашето въздействие в цифри.

]

Header

Title

ЕИБ накратко 2023


Summary

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз. Ние сме най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите източници на финансиране за действия в областта на климата.

От 1958 г. досега ЕИБ е предоставила заеми и експертна помощ по хиляди проекти в над 160 държави.

Настоящето издание на „ЕИБ накратко” прави преглед на дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г., като представя по разбираем начин нашето въздействие в цифри.


Seo Title

[ЕИБ накратко 2023]


Seo Description

[

Настоящето издание на „ЕИБ накратко” прави преглед на дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г., като представя по разбираем начин нашето въздействие в цифри.

]