Header

Title

Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2022


Summary

Vår flaggskeppsrapport visar hur Europeiska investeringsbanken bemötte 2022 års utmaningar. Från vårt pågående arbete med att återuppbygga Ukrainas förstörda städer och tätorter och vårt stöd till flyktingarna, till vår orubbliga satsning på det globala hot som klimatförändringarna utgör. Verksamhetsberättelsen illustrerar hur vårt stöd till energieffektivitet och förnybar energi är en del av lösningen för Europeiska unionens behov av energisäkerhet och dess klimatmål. Den visar också hur vårt stöd till innovation och banbrytande teknik leder till påtagliga fördelar för Europas ekonomiska konkurrenskraft, klimatmål och strategiska oberoende. Verksamhetsberättelsen lyfter också fram bidraget från EIB Global, vårt nya internationella utvecklingsdirektorat för större välbefinnande i hela världen.


Seo Title

[Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2022]


Seo Description

[Vår flaggskeppsrapport visar hur Europeiska investeringsbanken bemötte 2022 års utmaningar.]


Header

Title

Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2022


Summary

Vår flaggskeppsrapport visar hur Europeiska investeringsbanken bemötte 2022 års utmaningar. Från vårt pågående arbete med att återuppbygga Ukrainas förstörda städer och tätorter och vårt stöd till flyktingarna, till vår orubbliga satsning på det globala hot som klimatförändringarna utgör. Verksamhetsberättelsen illustrerar hur vårt stöd till energieffektivitet och förnybar energi är en del av lösningen för Europeiska unionens behov av energisäkerhet och dess klimatmål. Den visar också hur vårt stöd till innovation och banbrytande teknik leder till påtagliga fördelar för Europas ekonomiska konkurrenskraft, klimatmål och strategiska oberoende. Verksamhetsberättelsen lyfter också fram bidraget från EIB Global, vårt nya internationella utvecklingsdirektorat för större välbefinnande i hela världen.


Seo Title

[Europeiska investeringsbankens verksamhetsberättelse 2022]


Seo Description

[Vår flaggskeppsrapport visar hur Europeiska investeringsbanken bemötte 2022 års utmaningar.]