Header

Title

Sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2022


Summary

W naszym najważniejszym sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób Europejski Bank Inwestycyjny stawił czoła wyzwaniom w 2022 roku: od naszych bieżących działań przy odbudowie zniszczonych miast Ukrainy i naszego wsparcia dla uchodźców po nasze niezachwiane zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu zagrożeniu, jakim jest zmiana klimatu. Podano przykłady ilustrujące, w jaki sposób nasze wsparcie w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej sprzyja zaspokojeniu potrzeb Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i celów klimatycznych, a także jak nasze wsparcie w dziedzinie innowacji i przełomowych technologii przynosi wymierne korzyści dla konkurencyjności gospodarczej Europy, jej celów klimatycznych i strategicznej autonomii. W sprawozdaniu omówiono również wkład naszej nowej jednostki odpowiedzialnej za rozwój – EBI Global – w poprawę standardu życia ludzi na całym świecie.


Seo Title

[Sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2022]


Seo Description

[W naszym najważniejszym sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób Europejski Bank Inwestycyjny stawił czoła wyzwaniom w 2022 roku: od naszych bieżących działań przy odbudowie zniszczonych miast Ukrainy i naszego wsparcia dla uchodźców po nasze niezachwiane zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu zagrożeniu, jakim jest zmiana klimatu.]


Header

Title

Sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2022


Summary

W naszym najważniejszym sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób Europejski Bank Inwestycyjny stawił czoła wyzwaniom w 2022 roku: od naszych bieżących działań przy odbudowie zniszczonych miast Ukrainy i naszego wsparcia dla uchodźców po nasze niezachwiane zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu zagrożeniu, jakim jest zmiana klimatu. Podano przykłady ilustrujące, w jaki sposób nasze wsparcie w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej sprzyja zaspokojeniu potrzeb Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i celów klimatycznych, a także jak nasze wsparcie w dziedzinie innowacji i przełomowych technologii przynosi wymierne korzyści dla konkurencyjności gospodarczej Europy, jej celów klimatycznych i strategicznej autonomii. W sprawozdaniu omówiono również wkład naszej nowej jednostki odpowiedzialnej za rozwój – EBI Global – w poprawę standardu życia ludzi na całym świecie.


Seo Title

[Sprawozdanie z działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2022]


Seo Description

[W naszym najważniejszym sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób Europejski Bank Inwestycyjny stawił czoła wyzwaniom w 2022 roku: od naszych bieżących działań przy odbudowie zniszczonych miast Ukrainy i naszego wsparcia dla uchodźców po nasze niezachwiane zaangażowanie w przeciwdziałanie globalnemu zagrożeniu, jakim jest zmiana klimatu.]