Header

Title

Eiropas Investīciju bankas 2022. gada darbības pārskats


Summary

Mūsu pamata pārskats parāda, kā Eiropas Investīciju banka pastiprināja problēmu risināšanu 2022. gadā. Sākot no mūsu nepārtrauktā darba, atjaunojot izpostītās Ukrainas pilsētas, un mūsu atbalsta bēgļiem, un beidzot ar mūsu nelokāmo apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņu radītajiem draudiem visā pasaulē. Pārskatā ir atspoguļots, kā ar mūsu atbalstu energoefektivitātei un atjaunīgajai elektroenerģijai sniedzam savu artavu Eiropas Savienības enerģētiskās drošības vajadzību risināšanā un tās klimata mērķu sasniegšanā. Tas arī parāda, kā mūsu atbalsts inovācijām un revolucionārām tehnoloģijām taustāmi sekmē Eiropas ekonomikas konkurētspēju, klimata mērķu sasniegšanu un stratēģisko autonomiju. Pārskatā arī var iepazīties ar mūsu jaunās starptautiskās attīstības struktūras EIB Global devumu lielākas labklājības veicināšanā visā pasaulē.


Seo Title

[Eiropas Investīciju bankas 2022. gada darbības pārskats]


Seo Description

[Mūsu pamata pārskats parāda, kā Eiropas Investīciju banka pastiprināja problēmu risināšanu 2022. gadā.]


Header

Title

Eiropas Investīciju bankas 2022. gada darbības pārskats


Summary

Mūsu pamata pārskats parāda, kā Eiropas Investīciju banka pastiprināja problēmu risināšanu 2022. gadā. Sākot no mūsu nepārtrauktā darba, atjaunojot izpostītās Ukrainas pilsētas, un mūsu atbalsta bēgļiem, un beidzot ar mūsu nelokāmo apņemšanos cīnīties pret klimata pārmaiņu radītajiem draudiem visā pasaulē. Pārskatā ir atspoguļots, kā ar mūsu atbalstu energoefektivitātei un atjaunīgajai elektroenerģijai sniedzam savu artavu Eiropas Savienības enerģētiskās drošības vajadzību risināšanā un tās klimata mērķu sasniegšanā. Tas arī parāda, kā mūsu atbalsts inovācijām un revolucionārām tehnoloģijām taustāmi sekmē Eiropas ekonomikas konkurētspēju, klimata mērķu sasniegšanu un stratēģisko autonomiju. Pārskatā arī var iepazīties ar mūsu jaunās starptautiskās attīstības struktūras EIB Global devumu lielākas labklājības veicināšanā visā pasaulē.


Seo Title

[Eiropas Investīciju bankas 2022. gada darbības pārskats]


Seo Description

[Mūsu pamata pārskats parāda, kā Eiropas Investīciju banka pastiprināja problēmu risināšanu 2022. gadā.]