Header

Title

Tuarascáil Ghníomhaíochta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, 2022


Summary

Cuirtear faoi chaibidil inár bpríomhthuarascáil an chaoi ar thug an Banc Eorpach Infheistíochta aghaidh ar dhúshláin na bliana 2022. Ón obair atá fós ar bun againn le bailte agus cathracha scriosta a atógáil san Úcráin agus ár dtacaíocht do theifigh, go dtí ár dtiomantas diongbháilte don troid in aghaidh bhagairt dhomhanda an athraithe aeráide. Léirítear sa tuarascáil an chaoi a mbeidh ár dtacaíocht don éifeachtúlacht fuinnimh agus don chumhacht in-athnuaite ina réiteach ar idir riachtanais slándála fuinnimh an Aontais Eorpaigh agus a spriocanna aeráide. Tugtar léargas ar an gcaoi a rachaidh ár dtacaíocht don nuálaíocht agus do theicneolaíochtaí ceannródaíocha chun tairbhe d’iomaíochas eacnamaíoch, spriocanna aeráide, agus neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa. Ar deireadh, cuirtear i láthair an méid a rinne ár n‑eite forbartha idirnáisiúnta nua, BEI Domhanda, le folláine níos fearr a chur chun cinn ar fud an domhain.


Seo Title

[Tuarascáil Ghníomhaíochta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, 2022]


Seo Description

[Cuirtear faoi chaibidil inár bpríomhthuarascáil an chaoi ar thug an Banc Eorpach Infheistíochta aghaidh ar dhúshláin na bliana 2022.]


Header

Title

Tuarascáil Ghníomhaíochta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, 2022


Summary

Cuirtear faoi chaibidil inár bpríomhthuarascáil an chaoi ar thug an Banc Eorpach Infheistíochta aghaidh ar dhúshláin na bliana 2022. Ón obair atá fós ar bun againn le bailte agus cathracha scriosta a atógáil san Úcráin agus ár dtacaíocht do theifigh, go dtí ár dtiomantas diongbháilte don troid in aghaidh bhagairt dhomhanda an athraithe aeráide. Léirítear sa tuarascáil an chaoi a mbeidh ár dtacaíocht don éifeachtúlacht fuinnimh agus don chumhacht in-athnuaite ina réiteach ar idir riachtanais slándála fuinnimh an Aontais Eorpaigh agus a spriocanna aeráide. Tugtar léargas ar an gcaoi a rachaidh ár dtacaíocht don nuálaíocht agus do theicneolaíochtaí ceannródaíocha chun tairbhe d’iomaíochas eacnamaíoch, spriocanna aeráide, agus neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa. Ar deireadh, cuirtear i láthair an méid a rinne ár n‑eite forbartha idirnáisiúnta nua, BEI Domhanda, le folláine níos fearr a chur chun cinn ar fud an domhain.


Seo Title

[Tuarascáil Ghníomhaíochta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, 2022]


Seo Description

[Cuirtear faoi chaibidil inár bpríomhthuarascáil an chaoi ar thug an Banc Eorpach Infheistíochta aghaidh ar dhúshláin na bliana 2022.]