Header

Title

Zpráva o činnosti Evropské investiční banky za rok 2022


Summary

Naše stěžejní zpráva ukazuje, jak se Evropská investiční banka postavila k výzvám, které přinesl rok 2022, počínaje stálým úsilím o obnovu poškozených ukrajinských měst a podporou uprchlíků a konče naším neochvějným závazkem bojovat proti globální hrozbě změny klimatu. Zpráva ilustruje, nakolik naše podpora procesu zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie přispívá k řešení potřeb Evropské unie v oblasti energetické bezpečnosti a plnění jejích cílů souvisejících s ochranou klimatu. Dokládá také, že naše podpora inovací a převratných technologií přináší Unii hmatatelné výhody z hlediska konkurenceschopnosti i z hlediska plnění jejích cílů v oblasti klimatu a její strategické autonomie. Čtenáři se také dozvědí, jak náš nový útvar pro mezinárodní rozvoj, který funguje pod názvem EIB Global, přispívá k většímu blahobytu po celém světě.


Seo Title

[Zpráva o činnosti Evropské investiční banky za rok 2022]


Seo Description

[Naše stěžejní zpráva ukazuje, jak se Evropská investiční banka postavila k výzvám, které přinesl rok 2022, počínaje stálým úsilím o obnovu poškozených ukrajinských měst a podporou uprchlíků a konče naším neochvějným závazkem bojovat proti globální hrozbě změny klimatu]


Header

Title

Zpráva o činnosti Evropské investiční banky za rok 2022


Summary

Naše stěžejní zpráva ukazuje, jak se Evropská investiční banka postavila k výzvám, které přinesl rok 2022, počínaje stálým úsilím o obnovu poškozených ukrajinských měst a podporou uprchlíků a konče naším neochvějným závazkem bojovat proti globální hrozbě změny klimatu. Zpráva ilustruje, nakolik naše podpora procesu zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie přispívá k řešení potřeb Evropské unie v oblasti energetické bezpečnosti a plnění jejích cílů souvisejících s ochranou klimatu. Dokládá také, že naše podpora inovací a převratných technologií přináší Unii hmatatelné výhody z hlediska konkurenceschopnosti i z hlediska plnění jejích cílů v oblasti klimatu a její strategické autonomie. Čtenáři se také dozvědí, jak náš nový útvar pro mezinárodní rozvoj, který funguje pod názvem EIB Global, přispívá k většímu blahobytu po celém světě.


Seo Title

[Zpráva o činnosti Evropské investiční banky za rok 2022]


Seo Description

[Naše stěžejní zpráva ukazuje, jak se Evropská investiční banka postavila k výzvám, které přinesl rok 2022, počínaje stálým úsilím o obnovu poškozených ukrajinských měst a podporou uprchlíků a konče naším neochvějným závazkem bojovat proti globální hrozbě změny klimatu]