Header

Title

Správa o činnosti Európskej investičnej banky za rok 2022


Summary

Naša hlavná správa ukazuje, ako Európska investičná banka pristúpila k výzvam v roku 2022. Od našej prebiehajúcej práce zameranej na obnovu poškodených miest a veľkomiest na Ukrajine a našej podpory pre utečencov po náš neochvejný záväzok bojovať proti globálnej hrozbe zmeny klímy. Správa je názornou ukážkou toho, ako je naša podpora energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov súčasťou riešenia potrieb energetickej bezpečnosti Európskej únie a jej klimatických cieľov. Ukazuje tiež, ako naša podpora inovácií a prelomových technológií prináša hmatateľné výhody pre ekonomickú konkurencieschopnosť Európy, jej klimatické ciele a jej strategickú autonómiu. Správa takisto vyzdvihuje príspevok EIB Global, nášho nového riaditeľstva pre medzinárodný rozvoj, k väčšiemu celosvetovému blahu.


Seo Title

[Správa o činnosti Európskej investičnej banky za rok 2022]


Seo Description

[Naša hlavná správa ukazuje, ako Európska investičná banka pristúpila k výzvam v roku 2022.]


Header

Title

Správa o činnosti Európskej investičnej banky za rok 2022


Summary

Naša hlavná správa ukazuje, ako Európska investičná banka pristúpila k výzvam v roku 2022. Od našej prebiehajúcej práce zameranej na obnovu poškodených miest a veľkomiest na Ukrajine a našej podpory pre utečencov po náš neochvejný záväzok bojovať proti globálnej hrozbe zmeny klímy. Správa je názornou ukážkou toho, ako je naša podpora energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov súčasťou riešenia potrieb energetickej bezpečnosti Európskej únie a jej klimatických cieľov. Ukazuje tiež, ako naša podpora inovácií a prelomových technológií prináša hmatateľné výhody pre ekonomickú konkurencieschopnosť Európy, jej klimatické ciele a jej strategickú autonómiu. Správa takisto vyzdvihuje príspevok EIB Global, nášho nového riaditeľstva pre medzinárodný rozvoj, k väčšiemu celosvetovému blahu.


Seo Title

[Správa o činnosti Európskej investičnej banky za rok 2022]


Seo Description

[Naša hlavná správa ukazuje, ako Európska investičná banka pristúpila k výzvam v roku 2022.]