Header

Title

Europese Investeringsbank – Overzicht van Activiteiten 2022


Summary

Ons Overzicht van Activiteiten laat zien hoe de Europese Investeringsbank de uitdagingen van 2022 heeft opgepakt. Van onze hulp bij de wederopbouw van beschadigde Oekraïense steden en onze steun aan vluchtelingen, tot onze niet aflatende inspanningen om de mondiale dreiging van klimaatverandering tegen te gaan: dit Overzicht illustreert hoe onze steun voor energie-efficiëntie en elektriciteit uit duurzame bronnen bijdraagt aan zowel de behoefte aan energiezekerheid als de klimaatdoelen van de Europese Unie. Het laat ook zien hoe onze steun voor innovatie en doorbraaktechnologieën concreet bijdraagt aan het economisch concurrentievermogen van Europa, haar klimaatdoelen en haar strategische autonomie. Tegelijkertijd toont het Overzicht hoe EIB Global, onze nieuwe internationale ontwikkelingstak, het welzijn in de hele wereld bevordert.


Seo Title

[Europese Investeringsbank – Overzicht van Activiteiten 2022]


Seo Description

[Ons Overzicht van Activiteiten laat zien hoe de Europese Investeringsbank de uitdagingen van 2022 heeft opgepakt.]


Header

Title

Europese Investeringsbank – Overzicht van Activiteiten 2022


Summary

Ons Overzicht van Activiteiten laat zien hoe de Europese Investeringsbank de uitdagingen van 2022 heeft opgepakt. Van onze hulp bij de wederopbouw van beschadigde Oekraïense steden en onze steun aan vluchtelingen, tot onze niet aflatende inspanningen om de mondiale dreiging van klimaatverandering tegen te gaan: dit Overzicht illustreert hoe onze steun voor energie-efficiëntie en elektriciteit uit duurzame bronnen bijdraagt aan zowel de behoefte aan energiezekerheid als de klimaatdoelen van de Europese Unie. Het laat ook zien hoe onze steun voor innovatie en doorbraaktechnologieën concreet bijdraagt aan het economisch concurrentievermogen van Europa, haar klimaatdoelen en haar strategische autonomie. Tegelijkertijd toont het Overzicht hoe EIB Global, onze nieuwe internationale ontwikkelingstak, het welzijn in de hele wereld bevordert.


Seo Title

[Europese Investeringsbank – Overzicht van Activiteiten 2022]


Seo Description

[Ons Overzicht van Activiteiten laat zien hoe de Europese Investeringsbank de uitdagingen van 2022 heeft opgepakt.]