Header

Title

Euroopa Investeerimispanga 2022. aasta tegevusaruanne


Summary

Meie juhtivas aruandes näidatakse, kuidas on Euroopa Investeerimispank 2022. aasta probleemidele vastu astunud. Alates meie jätkuvast tööst kahjustatud Ukraina linnade ja suurlinnade uuesti ülesehitamisel ja toetusest pagulastele meie vankumatu võitluseni globaalsete kliimamuutuste hädaohuga. Aruandes on näidatud, kuidas meie toetus energiatõhususele ja taastuvenergiale on osa lahendusest Euroopa Liidu energiajulgeoleku vajadustele ja kliimaeesmärkidele. See näitab ka, kuidas meie toetus innovatsioonile ja murrangulistele tehnoloogialahendustele toob käegakatsutavat kasu Euroopa majanduse konkurentsivõimele, tema kliimaeesmärkidele ja strateegilisele iseseisvusele. Aruandes on samuti esile toodud meie uue rahvusvahelise arenguharu EIP Globali panus suuremasse heaolusse kogu maailmas.


Seo Title

[Euroopa Investeerimispanga 2022. aasta tegevusaruanne]


Seo Description

[Meie juhtivas aruandes näidatakse, kuidas on Euroopa Investeerimispank 2022. aasta probleemidele vastu astunud.]


Header

Title

Euroopa Investeerimispanga 2022. aasta tegevusaruanne


Summary

Meie juhtivas aruandes näidatakse, kuidas on Euroopa Investeerimispank 2022. aasta probleemidele vastu astunud. Alates meie jätkuvast tööst kahjustatud Ukraina linnade ja suurlinnade uuesti ülesehitamisel ja toetusest pagulastele meie vankumatu võitluseni globaalsete kliimamuutuste hädaohuga. Aruandes on näidatud, kuidas meie toetus energiatõhususele ja taastuvenergiale on osa lahendusest Euroopa Liidu energiajulgeoleku vajadustele ja kliimaeesmärkidele. See näitab ka, kuidas meie toetus innovatsioonile ja murrangulistele tehnoloogialahendustele toob käegakatsutavat kasu Euroopa majanduse konkurentsivõimele, tema kliimaeesmärkidele ja strateegilisele iseseisvusele. Aruandes on samuti esile toodud meie uue rahvusvahelise arenguharu EIP Globali panus suuremasse heaolusse kogu maailmas.


Seo Title

[Euroopa Investeerimispanga 2022. aasta tegevusaruanne]


Seo Description

[Meie juhtivas aruandes näidatakse, kuidas on Euroopa Investeerimispank 2022. aasta probleemidele vastu astunud.]