Header

Title

Доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г.


Summary

Нашият основен доклад нагледно показва как Европейската инвестиционна банка се справи с предизвикателствата през 2022 г. От продължаващите ни усилия за възстановяване на поразените украински градове и селища и подкрепата ни за бежанците, до твърдия ни ангажимент по отношение на заплахата за света от изменението на климата. Докладът е доказателство за това, че нашата подкрепа за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия е част от решението за гарантиране на енергийната сигурност в Европейския съюз и за постигане на неговите цели по отношение на климата. Той също така показва как нашата подкрепа за иновациите и за авангардните технологии реално допринася за икономическата конкурентоспособност на Европа, за нейните цели в областта на климата и за стратегическата й автономност. Наред с това, докладът очертава приноса на „ЕИБ Глобал“ – нашето ново поделение за международно развитие, за повишаване на благосъстоянието по целия свят.


Seo Title

[Доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г.]


Seo Description

[Нашият основен доклад нагледно показва как Европейската инвестиционна банка се справи с предизвикателствата през 2022 г.]


Header

Title

Доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г.


Summary

Нашият основен доклад нагледно показва как Европейската инвестиционна банка се справи с предизвикателствата през 2022 г. От продължаващите ни усилия за възстановяване на поразените украински градове и селища и подкрепата ни за бежанците, до твърдия ни ангажимент по отношение на заплахата за света от изменението на климата. Докладът е доказателство за това, че нашата подкрепа за енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия е част от решението за гарантиране на енергийната сигурност в Европейския съюз и за постигане на неговите цели по отношение на климата. Той също така показва как нашата подкрепа за иновациите и за авангардните технологии реално допринася за икономическата конкурентоспособност на Европа, за нейните цели в областта на климата и за стратегическата й автономност. Наред с това, докладът очертава приноса на „ЕИБ Глобал“ – нашето ново поделение за международно развитие, за повишаване на благосъстоянието по целия свят.


Seo Title

[Доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка през 2022 г.]


Seo Description

[Нашият основен доклад нагледно показва как Европейската инвестиционна банка се справи с предизвикателствата през 2022 г.]