Header

Title

Ukratko o EIB


Summary

Kao najveći i „najzeleniji” multilateralni zajmodavac, Evropska investiciona banka pomaže procvatu privreda, otvaranju novih radnih mesta i promovisanju jednakosti. Od 1958. godine, EIB je obezbedila kredite i stručne savete za hiljade projekata u više od 160 zemalja. EIB podržava privredni oporavak Evrope kroz Evropski fond za strateške investicije, koji je deo Investicionog plana za Evropu.