Header

Title

BEI në një vështrim


Summary

Banka Evropiane e Investimeve, si huadhënësi multilateral më i madh dhe miqësor me mjedisin, ndihmon në lulëzimin e ekonomive, krijimin e vendeve të punës dhe promovimin e barazisë. Që prej 1958, BEI-ja ka dhënë kredi dhe këshilla ekspertësh për mijëra projektesh në mbi 160 vende. BEI-ja mbështet rimëkëmbjen ekonomike të Evropës duke zbatuar Fondin Evropian për Investime Strategjike, pjesë e Planit të Investimeve për Evropën.