Header

Title

ЕИБ накратко


Summary

Европейската инвестиционна банка е най-големият и най-екологичният многостранен кредитор и като такъв спомага за икономическия разцвет, създава работни места и насърчава равноправието. От 1958 г. досега ЕИБ е предоставила заеми и експертна помощ по хиляди проекти в над 160 държави. ЕИБ съдейства за икономическото възстановяване на Европа чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е част от Инвестиционния план за Европа.