Header

Title

Na kratko o EIB


Summary

Evropska investicijska banka, največja in najbolj zelena večstranska posojilodajalka, pomaga gospodarstvom, da so uspešna, ustvarjajo delovna mesta in spodbujajo enakost. Od leta 1958 je EIB zagotovila posojila in strokovno svetovanje tisočem projektov v več kot 160 državah. Z izvajanjem Evropskega sklada za strateške naložbe, ki je del Naložbenega načrta za Evropo, podpira gospodarsko okrevanje Evrope.