Header

Title

ԵՆԲ-Ի ԱԿՆԱՐԿ


Summary

Հանդիսանալով ամենամեծ և ամենաբնապահօան բազմակողմանի վարկատու՝ Եվրոպական ներդրումային բանկն օգնում է տնտեսությունների բարգավաճմանը, ստեղծում է աշխատատեղեր և խթանում է հավասարությունը։ 1958 թվականից սկսած ավելի քան 160 երկրներում ԵՆԲ-ն վարկեր և փորձագիտական խորհրդատվություն է տրամադրել հազարավոր ծրագրերի համար։ ԵՆԲ-ն աջակցում է Եվրոպայի տնտեսական վերականգմանը՝ իրականացնելով Ռազմավարական ներդրումների եվրոպական հիմնադրամի ծրագրերը, որոնք Եվրոպայի Ներդրումային ծրագրի մասն են կազմում։