Header

Title

Pārskats par EIB


Summary

Eiropas Investīciju Banka kā lielākā un videi draudzīgākā daudzpusējā aizdevumu izsniedzēja veicina valstu ekonomiku uzplaukumu, rada darbvietas un sekmē vienlīdzību. Kopš 1958. gada EIB ir sniegusi aizdevumus un ekspertu padomus tūkstošiem projektu vairāk nekā 160 valstīs. EIB atbalsta Eiropas ekonomikas atveseļošanos, ieviešot Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, kas ir daļa no Investīciju plāna Eiropai.