Header

Title

EIB v skratke


Summary

Európska investičná banka ako najväčší a najekologickejší mnohostranný veriteľ pomáha ekonomikám prosperovať, vytvárať pracovné miesta a presadzovať rovnosť. Od roku 1958 zabezpečuje EIB pôžičky a odborné poradenstvo pre tisícky projektov vo viac ako 160 krajinách. Implementáciou Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je súčasťou Investičného plánu pre Európu, podporuje EIB oživenie ekonomiky v Európe.