Header

Title

EBI w skrócie


Summary

Europejski Bank Inwestycyjny – będący największym i najbardziej ekologicznym wielostronnym kredytodawcą – pomaga w rozwoju gospodarczym, tworzeniu miejsc pracy i promowaniu równości. Od 1958 r. EBI udziela kredytów i zapewnia fachowe doradztwo na rzecz tysięcy projektów w ponad 160 krajach. EBI wspiera naprawę gospodarczą Europy przez wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, który jest częścią planu inwestycyjnego dla Europy.