Generalsekretariatet

Barbara BALKE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-balke

Generalsekreterare

Mikołaj DOWGIELEWICZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/mikolaj-dowgielewicz

Biträdande generalsekreterare


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-111000

  Ständiga representationen i Bryssel

  Kim JØRGENSEN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/kim-jorgensen

  Generaldirektör


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111001
   Institutionella frågor och regleringsfrågor
   Stéphane SAUREL - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/stephane-saurel

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-111002
   Globala frågor och sektorspolitik
   Luciana TOMOZEI SCHWANDT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/luciana-tomozei-schwandt

   Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110100

  Beslutande organ

  Frank SCHUSTER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/frank-schuster

  Direktör


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110104
   Aktieägarrelationer
   Emilie BOIS-WILLAERT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emilie-bois-willaert

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110103
   Sekretariat för beslutande organ
   - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110103

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110101
   Språktjänster
   Thierry FONTENELLE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/thierry-fontenelle

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110102
   Protokoll, besök och evenemang
   Dieter BACHLMAIR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/dieter-bachlmair

   Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110200

  Kommunikation

  Matteo MAGGIORE - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/matteo-maggiore

  Direktör


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110201
   Media
   Fabian BREUER - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/fabian-breuer

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110202
   Publicering
   Valentina KALK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/valentina-kalk

   Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110300

  EIB-gruppens strategi

  Sean FITZPATRICK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/sean-fitzpatrick

  Direktör


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110301
   Planering, budget och analyser
   Angelika BUSS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/angelika-buss

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110303
   Institutionell strategi
   Carlota CENALMOR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/carlota-cenalmor

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110304
   Organisatorisk strategi
   Oskar NELVIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/oskar-nelvin

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110302
   Institutionell representation
   Filipe DIAZ - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/filipe-diaz

   Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110400

  Ekonomi

  Debora REVOLTELLA - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/debora-revoltella

  Direktör


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110401
   Analys av länder och den finansiella sektorn
   Barbara MARCHITTO - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/barbara-marchitto

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110402
   Ekonomiska utredningar
   Laurent MAURIN - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/laurent-maurin

   Avdelningschef


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110403
   Politik och strategi
   Emily SINNOTT - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/emily-sinnott

   Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110700

  Bankens ansvar

  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-dpt-110700

  Direktör


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110701
   Sustainability
   Hakan LUCIUS - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/hakan-lucius

   Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/dpt-110800

  EIB-institutet

  Shiva DUSTDAR - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/shiva-dustdar

  Direktör


  • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110801
   Kunskap och inverkan
   Anna CANATO - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/anna-canato

   Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110001
  Samordning
  Garth GRISBROOK - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/garth-grisbrook

  Avdelningschef


 • /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/div-110002
  Bästa bankpraxis och regleringsfrågor
  - - - /eib.org/about/governance-and-structure/organisation/services/entity/sg/manager/vacant-position-div-110002

  Avdelningschef


 • Title
 • Generalsekretariatet

 • Long Title
 • Generalsekretariatet

 • Banner Title

 • Id photos without linguistic version

 • Collection

 • Summary

 • Article
 • Generalsekretariatet ansvarar för att genomföra och övervaka beslutsprocessen och tillhandahållandet av sekretariatets tjänster till EIB:s samtliga beslutande organ. Det fastställer den institutionella strategin (inbegripet verksamhetsplanen), tillhandahåller ekonomiska analyser av hur EIB:s verksamhet och eventuella nya produkter påverkar sysselsättningen och tillväxten och samordnar och utvecklar förbindelserna med EU:s institutioner, internationella organ samt organ för utvecklingsfinansiering och ickestatliga organisationer. Det ansvarar också för kommunikation och bankens sociala ansvar.


 • Central Box

 • Sub Article

 • Right column

 • Related Documents
 • Last modified-on: 02-07-2024